Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 31 2013

sonagra
8658 8114 420

July 30 2013

sonagra
6716 1c70 420

June 20 2013

sonagra
kiedy spotkaliśmy się po raz pierwszy, nie miałam pojęcia że będziesz tak dla mnie ważny.
Reposted fromxoxou xoxou via951206 951206
sonagra
– Chciałem powiedzieć (...) że na tym świecie jest chyba coś, dla czego warto żyć.
Śmierć zastanowił się przez chwilę.
KOTY, stwierdził w końcu. KOTY SĄ MIŁE.
— Terry Pratchett, Czarodzicielstwo
Reposted fromcats cats via951206 951206

May 10 2013

sonagra
Ludzie którzy chcą pozostać w Twoim życiu zawsze znajdą na to sposób.. 
Reposted fromidepopiwo idepopiwo via951206 951206
sonagra
Piękni, młodzi, niewyspani.
— my
Reposted fromNoemiJustine NoemiJustine via951206 951206

April 20 2013

sonagra
Pod zbroją sarkazmu zwykle kryje się miękkie serce
— S. King
Reposted frompesymista pesymista vianivea nivea
sonagra
Reposted fromczasnazupe czasnazupe vianivea nivea
sonagra
2452 e40a 420
Reposted fromcountingme countingme viaDOBRADUPA DOBRADUPA
sonagra
2750 c78b 420
sonagra
2821 e3c9 420
sonagra
3040 08b2 420
Reposted fromteatrlalek teatrlalek
sonagra
3045 b689 420
zawsze spoko
Reposted frombackinblack backinblack

April 16 2013

sonagra
sonagra
5825 3b4a 420

March 03 2013

sonagra
0899 1e65 420
sonagra
0741 b664 420
Reposted byPannaMigotka PannaMigotka
sonagra
0681 f816
sonagra
0659 8e6c 420
Reposted byfascinatingPannaMigotkaB-like-butteregocentricgirlhitomikittypixmizeriaDragonhunterHoppelwieseirkaemousecatchthemomentbrokensmilepandusiabaahhauncannyfireflywasteland

March 01 2013

sonagra
9796 a6c0 420
Reposted byedhellTanguerosabvelqzkrybuscgirlloca-blueberryjazon
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl